maandag 30 mei 2016

Het belang van pre-priced uitleveren: be shopfloor ready!

Dit blog tracht inzichtelijk te maken wat de afwegingen en consequenties zijn van het al dan niet pre-priced uitleveren. Het gezamenlijk belang van de merkleverancier en zijn multibrand retailers staat hierbij centraal. Zij kunnen keuzes maken die leiden tot een win-win situatie die beter bestand is tegen de druk van met name de verticals. H&M en Zara bijvoorbeeld werken veel efficiënter dan de multibrand spelers en hebben het relatief makkelijk omdat zij alleen maar aan hun eigen winkels uitleveren. Zij voorzien al hun artikelen bij productie reeds van de consumentenprijs: kostenefficiënt, transparant en shop floor ready. Met de juiste keuzes vanuit de merkleverancier liggen die voordelen ook voor de multibrand omgeving binnen handbereik.

Effectief pre-priced uitleveren in fashion houdt in dat de leverancier al de goederen die zij uitlevert aan haar retailpartners, standaard voorzien heeft van ook de 'suggested retailprice'. Ketendenkers als Falke, Sinner, Garcia, PME, Jack & Jones, State of Art, Profuomo, McGregor, Betty Barclay, Opus, Vero Moda, SomeDay, Brax, Olymp, Street One, s.Oliver, Profuomo, en Quiksilver bijvoorbeeld, hebben die stap inmiddels gezet.

Vreemd genoeg echter, levert het merendeel van de leveranciers nog niet standaard pre-priced uit; veelal omdat zij er niet gedegen over nagedacht hebben. In fashion (kleding, sportswear en schoenen) volgt meer dan 80% van de multibrand retailers de suggested retail price van de leverancier als de verkoopprijs voor de consument. En toch voorzien de meeste merkleverancier hun artikelen vandaag de dag nog steeds niet van hun suggested retail price. De consequentie daarvan is dat elke retailpartner elk stuk dan nog moet voorzien van de consumentenprijs.

Bovenstaande leidt tot een langere time-to-shopfloor, hetgeen de retailer een nadeel oplevert en de leverancier indirect ook (verlaging van omloopsnelheid en de verkoopkansen). Filiaalbedrijven hebben veelal een centraal magazijn en willen hun winkels met zo min mogelijk handelingen opzadelen. Artikelen die nog geprijsd moeten worden komen minder snel in aanmerking voor cross-dock en direct delivery aan de winkel en zullen daarom vaker de langere weg langs het centraal magazijn van het filiaalbedrijf moeten afleggen.

Genoemd proces van prijzen door de retailer leidt tot nog een ander nadeel: de retailer die nog moet prijzen is genegen om niet alleen een prijs op het etiket van de leverancier toe te voegen, maar eerder om een totaal nieuw etiket met eigen barcode te printen. Dat etiket wordt in de praktijk dan vaak over de barcode van de leverancier geplakt, waardoor leverancier en retailer niet meer aligned zijn wat betreft de artikelidentificatie. Optimale samenwerking in de keten op basis van cijfers (denk daar bij ook aan vendor managed inventory) wordt daardoor vermoeilijkt of zelfs onmogelijk gemaakt.

Het grootste probleem van het niet pre-priced uitleveren is echter de enorme verhoging van de kosten in de keten. Als een leverancier alleen al in Nederland 200 retailklanten heeft, betekent dat die prijshandeling op 200 verschillende plaatsen in Nederland moet worden uitgevoerd. Als die leverancier internationaal uitlevert, verveelvoudigd dat aantal plaatsen en handelingen zich. In de gehele Europese fashionmarkt leidt het niet pre-priced uitleveren tot een verduizendvoudiging van de kosten. Hier ligt een potentiele kostenbesparing van tientallen miljoenen Euro's in de keten.

De verticals hebben die kosten niet en de multibrand spelers kunnen die kosten relatief makkelijk besparen. Het kost een leverancier namelijk niets extra om naast de EAN-artikelcode (barcode) ook de suggested retailprice op het etiket te printen; het is louter een kwestie van eenmalig goed organiseren.

En dan nu de vermeende nadelen van het standaard pre-pricen.

"Het is niet mooi en wij willen onze eigen uitstraling hebben." Dat is weliswaar een tegenargument, maar retailers als de Bijenkorf, Berden, Van Tilburg, Voorwinden, Van Uffelen en The Stone bijvoorbeeld zijn al lang geleden over dat argument heen gestapt omdat de efficiencywinst van pre-priced aanlevering zo enorm veel zwaarder weegt; zo hebben zij in de praktijk ervaren. Een retailer kan desgewenst een mooi label met zijn eigen logo aan het artikel toevoegen (uniforme uitstraling) en de consument is er inmiddels goed aan gewend.

'Verschillende consumentenprijzen per land' wordt vaak als argument gegeven om niet te pre-pricen. Dat is een drogreden. Ook met 'verschillende prijzen per land' is pre-pricing heel goed mogelijk. In het voorbeeld op de afbeelding is er een perforatie opgenomen tussen de verschillende Europrijzen en zijn die verschillende Europrijzen van hoog naar laag gesorteerd. Als je zo uitlevert kan een retailer, in bijvoorbeeld Maastricht, zelfstandig besluiten om de goedkopere Duitse Europrijs er af te scheuren.

Er zouden retailers zijn die de prijs niet op het kaartje wensen of de artikelen hoger willen prijzen dan de suggested retail price. In dat geval kan die retailer het gehele prijsdeel van het kaartje verwijderen en er zelf zijn eigen prijs op aanbrengen. In de praktijk komt dit in minder dan 10% van de gevallen voor. Laat u zich daardoor dus niet van de wijs brengen en neem die argumenten simpel weg door een perforatie boven de prijzen aan te brengen.

Ook wordt beweerd dat pre-pricen wettelijk niet geoorloofd zou zijn. Dat kan afgevangen worden door bij de prijs af te drukken dat het een 'Suggested Retailprice' betreft. Zodoende wordt er geen prijs opgelegd en is er geen juridisch probleem.

Het hier gepresenteerde ontwerp is multifunctioneel en kan zodoende door elke leverancier met haar eigen merklogo, zonder meerkosten, shop-floor-ready naar al haar klanten uitgeleverd worden. In combinatie met het EDI PRICAT bericht heeft de retailer daarmee in zijn winkel precies dezelfde informatie op het artikel staan als in zijn kassa-systeem en in het systeem van de leverancier. Wel zo handig voor digitale samanwerking!

Wees creatief en kies voor efficiency in de samenwerking met uw retailerpartners om zo effectiever te kunnen concurreren met de oprukkende verticals. Combineer het pre-pricen met EDI, zodat de voordelen die de verticals hebben ook aan u en uw retailpartner ten goede komen. Pas dan kan Vendor Managed Inventory optimaal tot haar recht komen en maken we als multibrandomgeving de noodzakelijke sprongen voorwaarts.

Er zijn genoeg voorbeelden van grote retailers die hun doorverkoopcijfers (omzet en voorraden) dagelijks structureel via EDI aanleveren bij de leveranciers die pre-priced aanleveren en dat niet doen (of slechts via gammele pdf files) bij de leveranciers die niet pre-priced aanleveren. Pre-priced aanleveren leidt zodoende tot een concurrentievoordeel, enorme kostenbesparingen in de keten en tot een aanzienlijk betere samenwerking tussen leverancier en retailer. Praat hierover met uw partners of nodig FashionUnited eBusiness bij u uit met als doel het efficiency- en concurrentievoordeel ook aan uw kant te krijgen.