zaterdag 31 december 2016

EDI tussen Open32 (Varova) en Just Brands leidt tot slimmer inkopen en meer verkopen met lagere voorraden

AMSTERDAM, 21 december 2016 | bron: GS1 Mode
“Toen ik zes jaar geleden bij mijn huidige werkgever startte, was er nog veel scepsis over EDI. Veel mensen zagen geen heil in de uitwisseling van prijs-, product- en verkoopinformatie.” In deze blog geeft sectormanager mode bij GS1 Nederland Dorien Mouthaan het woord aan Sebastian Groosman, IT Manager bij B32 Groep, onderdeel van Varova Fashion Group. Is er sinds die tijd wat veranderd? Ja, hij ziet wel degelijk dat het belang en noodzaak van gestandaardiseerde informatie-uitwisseling tussen leveranciers en retailers steeds duidelijker wordt.

Geen EDI: meer ‘nee-verkopen’ en hogere voorraden
“We werken momenteel samen met Just Brands hard aan de afronding van een EDI-project waarmee we ‘nee-verkoop’ in de winkels willen terugdringen. Als een retailer in zijn winkel ‘nee’ moet verkopen, kost dat onherroepelijk omzet. In dat geval lijkt meer voorraad aanhouden of een veiligheidsvoorraad aanleggen, een logische reactie. Toch kleven daar ook nadelen aan. Een voorraad in een DC kost immers nog steeds geld.”
“Waarom zouden we de voorraad bij leveranciers dan niet direct toegankelijk maken? Door deze online of via de kassa inzichtelijk te maken. Om de directe verkoop van actuele voorraden van derden efficiënt in te richten, is het slim om daarvoor hun eigen informatie, zoals de GS1 code (EAN-code), foto’s en commerciële teksten te gebruiken. Maar die gegevens moeten dan wel beschikbaar en goed uitwisselbaar zijn.”
“Soms is een product uitverkocht of heeft de winkelier gewoon te weinig ruimte om heel veel modellen of kleuren te herbergen. Inzicht in de voorraad is dan essentieel. Als een product niet op voorraad is, moet de retailer snel kunnen beslissen. Moet dit product uit het DC komen, uit de retourstroom van andere winkels of direct van de leverancier? In het laatste geval is direct bestellen via internet of de kassa een goede oplossing. Dat vereist inzicht om snel te kunnen schakelen en verkoopkansen te grijpen. Bovendien zijn de logistieke processen dan beter af te stemmen op wat een retailer waar en wanneer verkoopt. De consument krijgt zo sneller toegang tot een breder en dieper assortiment. Bovendien voorkomt het dat hij naar de volgende winkel in de straat gaat.”


Goede afspraken tussen retailer en leverancier
“Om misverstanden te voorkomen en betrouwbare communicatie te ondersteunen, is het essentieel om goede afspraken te maken. Bijvoorbeeld over welke informatie precies gedeeld wordt en hoe dat gebeurt. Dat is nodig om te voorkomen dat systemen vervuild raken en vollopen. “
“Kortom, het idee is op zich relatief eenvoudig. Toch komt er aan de achterkant nog heel wat bij kijken om de informatie-uitwisseling tussen leveranciers en retailers goed te regelen. Door samenwerking op basis van de GS1 standaard is voorraadinformatie van de leveranciers makkelijk te ontsluiten en productinformatie, zoals fotografie of commerciële teksten, eenduidig uit te wisselen.”

Gestandaardiseerd informatie delen = slimmer inkopen en verkopen
“Hoewel het besef groeit dat standaarden retailers en leveranciers concrete voordelen opleveren, zijn er in de Fashion momenteel nog best wat verschillen. In mijn ogen biedt GS1 de kans om die kloof te overbruggen en te zorgen dat iedereen dezelfde taal kan spreken. Dat vereist goede afspraken en constructieve samenwerking. En daar kunnen we niet meer op blijven wachten. Ik ben er van overtuigd dat organisaties die hun informatie gestandaardiseerd delen slimmer inkopen en verkopen. Daarbij is EDI de interface die alle communicatie in goede banen leidt.”

Naschrift FashionUnited eBusiness
Varova (met onder meer B32, Men at Work, Tumble ’n Dry en Gsus) hanteert een welbewuste en uitgekiende inzet van EDI voor optimale processturing in de keten, die leidt tot win-win-win voor de leverancier, de retailer en ook de consument. FashionUnited eBusiness is de one-to-many EDI partner voor zowel Just Brands als ook voor Varova en haar onderdelen; met EDI-tools en services, waaronder eBiss en eGate. Bel voor meer informatie met Steven WItteveen: +31 653 137303. 


woensdag 19 oktober 2016

Rondetafelmeeting (1) Ketenoptimalisatie middels EDI

Op 18 oktober 2016 heeft bij FashionUnited eBusiness B.V. te Almere de eerste rondetafelmeeting plaatsgevonden met retailers en leveranciers in fashion. Koplopers uit de markt waren aanwezig en hielden een pleidooi voor een tweede rondetafelmeeting Ketenoptimalisatie middels EDI (gepland voor januari 2017).
Aanwezig waren (allen op persoonlijke uitnodiging):

Leveranciers:

  • Arjan Maat, International District Manager Simplicity GmbH (OPUS and Someday).
  • Guido Verhagen, CIO van Micro Fashion (Profuomo en Michaelis), tevens lid van de GS1 Business council mode en de Tactical group mode. 
  • Harry van der Zee, CEO van Van Gils Fashion, tevens lid van de GS1 Business council mode.
  • Mark Maters, CFO van Van Gils Fashion.
  • Sander Bakkers, Project Manager bij Dobotex International / PUMA AG group, tevens lid van de GS1 Business council mode.

Retailers:
  • Bert Oosterom, logistiek manager bij Only for Men 
  • Arjan in 't Veld, logistiek manager bij Voorwinden
  • Henri van den Broek, E-Commerce manager van Sport 2000 /ANWR-Garant Nederland, tevens Lid Expertgroep "Store Innovation ROI" at Shopping Tomorrow


We hebben van half vier tot een uur of zeven informeel gesproken over verschillende onderwerpen inzake ketenoptimalisatie. Met name Vendor Managed Inventory, omni channel modellen, longtail RFID, pre priced uitlevering, cross dock, nut en noodzaak van een global product data pool, omprijzen versus afprijzen en replenishment kregen aandacht. 


Conclusie
Geconcludeerd werd dat de fashionmarkt structurele veranderingen versneld door moet voeren waarbij VMI middels EDI de meest veelbelovende weg lijkt, dat de rol van ICT in te veel gevallen nog onderbelicht is en dat het zeer zinvol is om best practices met bevlogen retailers en leveranciers samen te bespreken. Vandaar het verzoek voor een vervolg rondetafelmeeting over Ketenoptimalisatie. 

De meeting was op initiatief van en werd voorgezeten door Steven Witteveen van FashionUnited eBusiness B.V., mede ingegeven door verzoeken van retailers en leveranciers. 

Bent u ook een bevlogen retailer of leverancier in fashion die ketenoptimalisatie middels EDI hoog in het vaandel heeft staan, neem dan gerust contact op met Steven Witteveen. Wellicht kunt ook u dan een bijdrage leveren aan de volgende rondetafelmeeting.


maandag 30 mei 2016

Het belang van pre-priced uitleveren: be shopfloor ready!

Dit blog tracht inzichtelijk te maken wat de afwegingen en consequenties zijn van het al dan niet pre-priced uitleveren. Het gezamenlijk belang van de merkleverancier en zijn multibrand retailers staat hierbij centraal. Zij kunnen keuzes maken die leiden tot een win-win situatie die beter bestand is tegen de druk van met name de verticals. H&M en Zara bijvoorbeeld werken veel efficiënter dan de multibrand spelers en hebben het relatief makkelijk omdat zij alleen maar aan hun eigen winkels uitleveren. Zij voorzien al hun artikelen bij productie reeds van de consumentenprijs: kostenefficiënt, transparant en shop floor ready. Met de juiste keuzes vanuit de merkleverancier liggen die voordelen ook voor de multibrand omgeving binnen handbereik.

Effectief pre-priced uitleveren in fashion houdt in dat de leverancier al de goederen die zij uitlevert aan haar retailpartners, standaard voorzien heeft van ook de 'suggested retailprice'. Ketendenkers als Falke, Sinner, Garcia, PME, Jack & Jones, State of Art, Profuomo, McGregor, Betty Barclay, Opus, Vero Moda, SomeDay, Brax, Olymp, Street One, s.Oliver, Profuomo, en Quiksilver bijvoorbeeld, hebben die stap inmiddels gezet.

Vreemd genoeg echter, levert het merendeel van de leveranciers nog niet standaard pre-priced uit; veelal omdat zij er niet gedegen over nagedacht hebben. In fashion (kleding, sportswear en schoenen) volgt meer dan 80% van de multibrand retailers de suggested retail price van de leverancier als de verkoopprijs voor de consument. En toch voorzien de meeste merkleverancier hun artikelen vandaag de dag nog steeds niet van hun suggested retail price. De consequentie daarvan is dat elke retailpartner elk stuk dan nog moet voorzien van de consumentenprijs.

Bovenstaande leidt tot een langere time-to-shopfloor, hetgeen de retailer een nadeel oplevert en de leverancier indirect ook (verlaging van omloopsnelheid en de verkoopkansen). Filiaalbedrijven hebben veelal een centraal magazijn en willen hun winkels met zo min mogelijk handelingen opzadelen. Artikelen die nog geprijsd moeten worden komen minder snel in aanmerking voor cross-dock en direct delivery aan de winkel en zullen daarom vaker de langere weg langs het centraal magazijn van het filiaalbedrijf moeten afleggen.

Genoemd proces van prijzen door de retailer leidt tot nog een ander nadeel: de retailer die nog moet prijzen is genegen om niet alleen een prijs op het etiket van de leverancier toe te voegen, maar eerder om een totaal nieuw etiket met eigen barcode te printen. Dat etiket wordt in de praktijk dan vaak over de barcode van de leverancier geplakt, waardoor leverancier en retailer niet meer aligned zijn wat betreft de artikelidentificatie. Optimale samenwerking in de keten op basis van cijfers (denk daar bij ook aan vendor managed inventory) wordt daardoor vermoeilijkt of zelfs onmogelijk gemaakt.

Het grootste probleem van het niet pre-priced uitleveren is echter de enorme verhoging van de kosten in de keten. Als een leverancier alleen al in Nederland 200 retailklanten heeft, betekent dat die prijshandeling op 200 verschillende plaatsen in Nederland moet worden uitgevoerd. Als die leverancier internationaal uitlevert, verveelvoudigd dat aantal plaatsen en handelingen zich. In de gehele Europese fashionmarkt leidt het niet pre-priced uitleveren tot een verduizendvoudiging van de kosten. Hier ligt een potentiele kostenbesparing van tientallen miljoenen Euro's in de keten.

De verticals hebben die kosten niet en de multibrand spelers kunnen die kosten relatief makkelijk besparen. Het kost een leverancier namelijk niets extra om naast de EAN-artikelcode (barcode) ook de suggested retailprice op het etiket te printen; het is louter een kwestie van eenmalig goed organiseren.

En dan nu de vermeende nadelen van het standaard pre-pricen.

"Het is niet mooi en wij willen onze eigen uitstraling hebben." Dat is weliswaar een tegenargument, maar retailers als de Bijenkorf, Berden, Van Tilburg, Voorwinden, Van Uffelen en The Stone bijvoorbeeld zijn al lang geleden over dat argument heen gestapt omdat de efficiencywinst van pre-priced aanlevering zo enorm veel zwaarder weegt; zo hebben zij in de praktijk ervaren. Een retailer kan desgewenst een mooi label met zijn eigen logo aan het artikel toevoegen (uniforme uitstraling) en de consument is er inmiddels goed aan gewend.

'Verschillende consumentenprijzen per land' wordt vaak als argument gegeven om niet te pre-pricen. Dat is een drogreden. Ook met 'verschillende prijzen per land' is pre-pricing heel goed mogelijk. In het voorbeeld op de afbeelding is er een perforatie opgenomen tussen de verschillende Europrijzen en zijn die verschillende Europrijzen van hoog naar laag gesorteerd. Als je zo uitlevert kan een retailer, in bijvoorbeeld Maastricht, zelfstandig besluiten om de goedkopere Duitse Europrijs er af te scheuren.

Er zouden retailers zijn die de prijs niet op het kaartje wensen of de artikelen hoger willen prijzen dan de suggested retail price. In dat geval kan die retailer het gehele prijsdeel van het kaartje verwijderen en er zelf zijn eigen prijs op aanbrengen. In de praktijk komt dit in minder dan 10% van de gevallen voor. Laat u zich daardoor dus niet van de wijs brengen en neem die argumenten simpel weg door een perforatie boven de prijzen aan te brengen.

Ook wordt beweerd dat pre-pricen wettelijk niet geoorloofd zou zijn. Dat kan afgevangen worden door bij de prijs af te drukken dat het een 'Suggested Retailprice' betreft. Zodoende wordt er geen prijs opgelegd en is er geen juridisch probleem.

Het hier gepresenteerde ontwerp is multifunctioneel en kan zodoende door elke leverancier met haar eigen merklogo, zonder meerkosten, shop-floor-ready naar al haar klanten uitgeleverd worden. In combinatie met het EDI PRICAT bericht heeft de retailer daarmee in zijn winkel precies dezelfde informatie op het artikel staan als in zijn kassa-systeem en in het systeem van de leverancier. Wel zo handig voor digitale samanwerking!

Wees creatief en kies voor efficiency in de samenwerking met uw retailerpartners om zo effectiever te kunnen concurreren met de oprukkende verticals. Combineer het pre-pricen met EDI, zodat de voordelen die de verticals hebben ook aan u en uw retailpartner ten goede komen. Pas dan kan Vendor Managed Inventory optimaal tot haar recht komen en maken we als multibrandomgeving de noodzakelijke sprongen voorwaarts.

Er zijn genoeg voorbeelden van grote retailers die hun doorverkoopcijfers (omzet en voorraden) dagelijks structureel via EDI aanleveren bij de leveranciers die pre-priced aanleveren en dat niet doen (of slechts via gammele pdf files) bij de leveranciers die niet pre-priced aanleveren. Pre-priced aanleveren leidt zodoende tot een concurrentievoordeel, enorme kostenbesparingen in de keten en tot een aanzienlijk betere samenwerking tussen leverancier en retailer. Praat hierover met uw partners of nodig FashionUnited eBusiness bij u uit met als doel het efficiency- en concurrentievoordeel ook aan uw kant te krijgen.